Geen vergunning

Het “not in my backyard” principe heeft ertoe geleid dat Project C geen vergunning gekregen voor deelname aan het Experiment gesloten coffeeshopsketen. Project C heeft een bezwaarschrift ingediend bij het Ministerie.

Bezwaarschift Downloaden

Hoe zit het nu?

Begin 2017 werd de ‘Wet gesloten coffeeshopketen’ aangenomen in de Tweede Kamer. Deze wet beoogt de teelt en het gebruik van cannabis te reguleren en de kwaliteit en veiligheid van het product te verbeteren. Voorts worden door de werking van de wet de illegale praktijken rondom de productie en levering van cannabis afgebroken.

Het praktisch uitwerken van deze wet is geen sinecure en kent diverse uitdagingen. Het huidige gedoogbeleid van de overheid bevordert een inmenging van de onderwereld in de bovenwereld met een scala aan ongewenste juridische, maatschappelijke en financiële gevolgen.

Een gesloten coffeeshopketen vraagt om een gecontroleerde toetsbare organisatie van teelt naar gebruik van cannabisproducten. Het experiment zoals dat nu wordt voorgesteld door de overheid vraagt om een wetenschappelijke evaluatie en sterke spelers die voldoende zijn gekapitaliseerd met legale middelen.

De regering heeft de ‘commissie Knottnerus’ aangesteld om haar te adviseren over de kaders waarbinnen het experiment moet plaats vinden. Dat heeft geresulteerd in een algemene maatregel van bestuur en ministeriële regeling waarin de voorwaarden voor deelname staan beschreven. Gemeenten die willen deelnemen aan het experiment konden zich tot 10 juni 2019 aanmelden. De Eerste Kamer heeft de wetgeving eind 2020 aangenomen en deze is sinds juni 2020 van kracht. Potentiële telers kunnen zich aanmelden in het derde kwartaal van 2020. De overheid neemt vervolgens zes maanden de tijd om de aanvragen te beoordelen.

“Onze missie is het (helpen) realiseren van een veilige en verantwoorde keten van teelt naar gebruik van kwalitatief hoogwaardige cannabis.”

Hoe dan??

Project C is een organisatie die wordt geleid door een advocaat, een huisarts, een politicus en een kassenbouw expert. Deze bestuursleden worden uit hoofde van hun functie reeds uitgebreid getoetst aan wetenschappelijke kwaliteitsstandaarden en zij staan in voor hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Wij willen een bijdrage leveren aan de realisatie van een veilige en verantwoorde keten van teelt naar gebruik van kwalitatief hoogwaardige cannabis.

In september 2018 bracht Project C een manifest uit van haar gedachtegoed in antwoord op het experiment gesloten coffeeshopketen. Inmiddels werkt Project C al geruime tijd aan de vertaling van de doelstellingen uit het manifest naar een solide businesscase binnen de kaders van het ‘Experiment gesloten coffeeshopketen’ om de theorie in praktijk te brengen.

Project C is sinds december 2018 verder gegaan als de vennootschap ‘Project C Holding B.V.’  dat binnen de kaders van het experiment aanbiedt cannabis te telen en cannabisproducten te produceren voor geselecteerde coffeeshops in Nederland.

Het bedrijfsplan van Project C voorziet in de ontwikkeling van een productiefaciliteit voor de teelt van cannabis welke voldoet aan alle veiligheids- en kwaliteitseisen die door de overheid worden opgesteld.

30% van de revenuen van de productie komt ten goede aan verbetering van de verslavingszorg en wetenschappelijk onderzoek naar het gebruik van cannabis.

Miljoenen mensen in Nederland hebben cannabis geconsumeerd en circa 1 miljoen mensen doet dat voor zowel recreationele als medicinale doeleinden. Daarom zijn we als maatschappij verantwoordelijk voor het werken aan een veilige en verantwoorde keten van teelt tot en met gebruik.

Meer informatie? Ideeën?

Of schrijf u in voor onze nieuwsbrief.