Manifest

Project C heeft in september 2018 haar manifest gepubliceerd. We hebben we geprobeerd om een oplossing te formuleren voor de huidige problemen met het gedoogbeleid van cannabis. Onze visie hebben we beschreven in een manifest, dat u via deze link kunt downloaden.

Dit manifest is gepubliceerd om de overheid  te adviseren over hoe men het experiment het beste in kan richten. Dit vond voorafgaand aan de publicatie van de voorwaarden voor deelname aan het ‘Experiment gesloten coffeeshopketen’ plaats.

Inmiddels is Project C bezig om haar visie te vertalen naar een businessplan dat binnen de kaders van het experiment past. Hierover publiceren we binnenkort meer informatie.